SERVICE
886-04-26582262

 

 
 
  ตรวจเช็คระดับมืออาชีพ  
   
 

◎อินฟาเรดตรวจเช็คความชื้น

  ทำให้แห้งโดยแสงอินฟาเรดจ่ายความร้อน มาเปรียบเทียบหลังการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก โดยตามหลักการก็จะได้ค่าระดับความชื้น หลังการวิจัยค้นคว้าได้พัฒนาเครื่องตรวจเช็คความชื้น YL-1A ไม่ว่าจะอยู่ในห้องทดลองหรือนอกสถานที่ ก็สามารถตรวจวัดค่าความชื้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
..............................................................................................................................................................................................................................................

◎เครื่องแยกวิเคราะห์โลหะผสมแบบพกพา

  1. เครื่องวิเคราะห์ปัจจัยXRF แบบพกพา : สามารถวิเคราะห์ในขอบเขต Mg(12)~U(92) และสามารถวิเคราะห์ส่วนผสมโลหะภายใน 3 วินาที
  2. ตรวจเช็คแร่หรือโลหะที่อยู่ในดินอย่างรวดเร็ว (Screening hazardous heavy metals in soil)
  3. ภายในได้ติดตั้งกราฟข้อมูลมาตรฐานของเหล็กผสม สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ
  4. สามารถตรวจเช็คเส้นกราฟของโลหะผสมสแตนเลส นิเกิ้ล ทีเทนเนียม เซอโคเนียม อลูมิเนียม ต่างๆ โดยอัตโนมัติ
..............................................................................................................................................................................................................................................

 

◎เครื่องวิเคราะห์วัตถุรูปงานหล่อ

  โดยตามการออกแบบมาตรฐานผลิตของ NIK ประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถเข้ากับเครื่องชั่งและเครื่องอินฟาเรดวิเคราะห์ความชื้น ทำให้การวิเคราะห์ขนาดของวัตถุรูปแม่นยำยิ่งขึ้น
 

 

No.288, Central 2nd Rd., Wuqi Township, Taichung County 435, Taiwan TEL:886-04-26582262 FAX:886-04-26579969